W Sklepie Medycznym ESOVIO realizujemy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach posiadanej umowy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ – z refundacji mogą skorzystać pacjenci zarejestrowani w MOW NFZ.

Procedura realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Udaj się do lekarza

Po odbytej wizycie u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i stwierdzeniu przez niego konieczności zaopatrzenia pacjenta w wyrób medyczny, pacjent otrzymuje wypełnione przez lekarza „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”- załącznik nr 1 (część A) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz ze wskazaniem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia (lekarz POZ/specjalista/położna/pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego), limitem finansowania, kryteriami przyznawania i okresem użytkowania wyrobu dostępny jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Wyrób medyczny wskazany w zleceniu może przysługiwać pacjentowi:
– comiesięcznie np. pieluchomajtki, cewniki, zestawy infuzyjne – pojedyncze zlecenie może zostać wystawione na 1, 2 lub 3 kolejne miesiące
– jednorazowo na określony w rozporządzeniu okres czasu np. P.127. wózek inwalidzki ręczny – raz na 5 lat.

Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zarejestrowany, w tzw. Punkcie Ewidencyjnym OW NFZ. Wyłącznie w nagłych przypadkach, po zatwierdzeniu przez NFZ, możliwe jest potwierdzenie zlecenia przez OW NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie przebywa.

Pacjent przy potwierdzaniu zlecenia musi mieć ze sobą: otrzymane od lekarza zlecenie (część A) oraz dowód osobisty. Jeśli pacjent nie może potwierdzić wniosku osobiście, może wyznaczyć do tego inną osobę, która musi mieć ze sobą: zlecenie (część A), własny dowód osobisty oraz dowód osobisty pacjenta, na którego wystawiono zlecenie.

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRZYSŁUGUJĄCE COMIESIĘCZNIE

W przypadku potwierdzania zlecenie po raz pierwszy, zlecenie może zostać potwierdzone najwcześniej w miesiącu, na który zostało wystawione.

PRZYKŁAD 1. Podczas wizyty u lekarza w miesiącu: maj, lekarz wystawił zlecenie na zaopatrzenie na miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień. Pacjent może udać się do Punktu Ewidencyjnego OW NFZ najwcześniej w pierwszy dzień roboczy miesiąca: czerwiec.

PRZYKŁAD 2. Podczas wizyty u lekarza w miesiącu: maj, lekarz wystawił zlecenie na zaopatrzenie na miesiące: maj, czerwiec. Pacjent może udać się do Punktu Ewidencyjnego OW NFZ od razu po wizycie u lekarza.

Zlecenie może być potwierdzone na wskazane miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

PRZYKŁAD 3. Podczas wizyty u lekarza w miesiącu: maj, lekarz wystawił zlecenie na zaopatrzenie na miesiące: maj, czerwiec. Pacjent udał się do Punktu Ewidencyjnego OW NFZ w miesiącu: czerwiec. Zlecenie zostało potwierdzone na miesiąc czerwiec – pacjent nie ma już możliwości ze skorzystania z refundacji za miesiąc: maj.

NFZ rejestruje zlecenie (część A) i wydaje tzw. kartę zaopatrzenia miesięcznego – „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – karta potwierdzenia uprawnienia za zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie” – załącznik nr 1 (część B) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Karta jest ważna maksymalnie przez kolejne 12 miesięcy. W okresie ważności karty wystarczy, że pacjent z kartą uda się bezpośrednio do lekarza/pielęgniarki/położnej ubezpieczenia zdrowotnego, który/a wystawi kolejne zlecenie (część A) i wpisze go w kartę (część B), a następnie ze zleceniem i kartą uda się bezpośrednio do realizatora po odbiór zaopatrzenia – nie ma potrzeby ponownego potwierdzenia zlecenia w Punkcie Ewidencyjnym OW NFZ.

ZAOPATRZENIE W POZOSTAŁE WYROBY MEDYCZNE

W pozostałych przypadkach zlecenie (część A) należy każdorazowo potwierdzić w Punkcie Ewidencyjnym OW NFZ. Karta (część B) nie jest w tym przypadku wydawana.

Odbierz zaopatrzenie

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE PRZYSŁUGUJĄCE COMIESIĘCZNIE

Ze zleceniem (część A) i kartą (część B) pacjent udaje się do realizatora (np. Sklep Medyczny ESOVIO). Zlecenie (część A) na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być zrealizowane:
– w miesiącu, którego dotyczy,
– na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły,
– pod warunkiem, że ważna jest karta (część B).

PRZYKŁAD 4. Pacjent potwierdził zlecenie w miesiącu: maj, zlecenie wystawiono na miesiące: maj, czerwiec, lipiec. Pacjent udał się do sklepu medycznego po odbiór zaopatrzenia w miesiącu: czerwiec. Pacjentowi przysługuje refundacja za miesiące: czerwiec, lipiec pacjent nie ma już możliwości ze skorzystania z refundacji za miesiąc: maj.

W przypadku zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługującego comiesięcznie pacjent nie musi odbierać zaopatrzenia osobiście, może zrobić to każda osoba, której przekaże on zlecenie (część A) i kartę (część B).

ZAOPATRZENIE W POZOSTAŁE WYROBY MEDYCZNE

Zlecenia na pozostałe wyroby medyczne mogą być zrealizowane bezterminowo po potwierdzeniu przez Punkt Ewidencyjny OW NFZ. W przypadku, gdy pacjent, na którego wystawione jest zlecenie, nie może osobiście odebrać wyrobu, konieczne jest wystawienie przez niego upoważnienia dla osoby odbierającej zaopatrzenie – formularz upoważnienia.

———————————–

Pacjent ma prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Od pacjenta pobierana jest płatność zgodnie ze wskazanymi w rozporządzeniu limitami. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji, jednak obowiązkiem każdego realizatora jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.

PRZYKŁAD 5. Cena wózka w Sklepie Medycznym ESOVIO: 700,00pln, kwota refundacji przysługująca pacjentowi: 600,00pln, pacjent dopłaca: 100,00pln.

PRZYKŁAD 6. Cena wózka w Sklepie Medycznym ESOVIO: 600,00pln, kwota refundacji przysługująca pacjentowi: 600,00pln, pacjent dopłaca: 0,00pln.

PRZYKŁAD 7. Cena wózka w Sklepie Medycznym ESOVIO: 500,00pln, kwota refundacji przysługująca pacjentowi: 600,00pln, pacjent dopłaca: 0,00pln.

Zlecenie (część A) pozostaje w sklepie medycznym, kartę (część B) po wypełnieniu i podbiciu jej przez realizatora, pacjent zabiera ze sobą.

Aktualności, zmiany prawne i szczegółowa procedura dostępne są na stronach małopolskiego OW NFZ.